LIVRARE GRATUITĂ DE LA 299,00 lei

Regulamentul magazinului online ANDŻELA

Deținătorul magazinului online ANDŻELA este: Andzela Sp. z o.o. Sp. k. cu sediul în Varșovia, adresa: str. Wynalazek 2/214, 02-677 Varșovia, NIP 521-403-89-59, REGON 526607290.

Adresa de corespondență a Magazinului Online este: OlzaLogistic - Andzela, str. Suișului, nr. 10, 410140 Oradea

Alte date de contact: adresa de e–mail: info@andzela.ro, numărul de telefon (+40) 312 295 123 (luni-vineri 09:00 - 17:00)

Contul bancar al Magazinului Online: RO49BACX0000002625949000

Glosarul termenilor utilizați în prezentul Regulament:

Ori de câte ori vei întâlni în Regulament cuvintele menționate mai jos scrise cu literă mare, acestea trebuie înțelese cu sensul dat mai jos, cu excepția cazului în care contextul utilizării lor indică în mod clar altceva:

Preț– Suma brută (care include taxele) stabilită în lei datorată Vânzătorului pentru transferul de proprietate al Bunurilor date către Client în conformitate cu Contractul de vânzare. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care termenii promoției aplicate de către Magazinul online prevăd altfel.

Lista de prețuri – prețurile vizibile în Magazinul online pentru utilizatorul nelogat la Contul Meu.

Zi de lucru– zi, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din România.

Informații comerciale – informații despre bunurile afișate în magazinul online. Informațiile comerciale privind prețul și disponibilitatea bunurilor, în etapa anterioară adăugării bunurilor în coș și logării în cont, nu constituie o ofertă în sensul Codului civil, ci doar o invitație la începerea negocierilor./

Clauze – consimțăminte sub forma așa-numitelor "căsuțe de bifat" în cadrul formularului disponibil pe site-ul Magazinului online în etapa de înregistrare în Magazinul online, a căror bifare reprezintă consimțământul cu privire la conținutul acestui Regulament și la Politica de confidențialitate a Magazinului online, și separat - consimțământul de a primi Newsletterul.

Client – (1) o persoană fizică în vârstă de cel puțin 13 (treisprezece) ani, în cazul în care o persoană nu a împlinit încă vârsta de 18 (optsprezece) ani, este necesar consimțământul reprezentantului legal al acesteia, cu excepția cazului în care o astfel de persoană are capacitate juridică deplină, și (2) o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia i se acordă capacitate juridică prin lege, care utilizează Magazinul online, în special care plasează o comandă pe baza termenilor și condițiilor specificate în prezentul Regulament. Consimțământul reprezentantului legal sau al tutorelui legal menționat mai sus, în cazul Clienților cu capacitate juridică limitată, ar trebui să includă, de asemenea, și consimțământul cu privire la dispozițiile prezentului regulament, în special cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimțământul trebuie trimis la adresa: OlzaLogistic - Andzela, str. Suișului, nr. 10, 410140 Oradea și ca document scanat la adresa de e-mail info@andzela.ro.

Consumator – o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică cu vânzătorul, inclusiv încheierea unui Contract de Vânzare care nu este direct legat de activitatea sa economică sau profesională.

Coș – un serviciu pus la dispoziția fiecărui Client care utilizează Magazinul online, pentru a-i permite acestuia să plaseze cu ușurință o Comandă de unul sau mai multe Bunuri, să introducă coduri de reducere care să permită reducerea Prețului în condițiile stipulate în acorduri separate, să afișeze un rezumat al Prețului individual al Bunurilor și al tuturor Bunurilor laolaltă (inclusiv costurile de transport), să afișeze o dată de livrare preconizată a Bunurilor. Coșul de cumpărături colectează ofertele făcute de Client pentru încheierea unui Contract de vânzare, adică în cadrul unei comenzi pot fi făcute mai multe oferte de încheiere a unui Contract de vânzare.

Contul Meu – subpagina Magazinului Online disponibilă după înregistrarea Clientului pe site-ul Magazinului Online. În Contul disponibil prin intermediul site-ului www, Clientul poate, în special, să plaseze Comenzi, să se familiarizeze cu ofertele pregătite de Andzela S.R.L. (denumit în continuare „Cont”). Contul este marcat cu un nume individual (login) și o parolă oferite de Client, permițându-i Clientului să utilizeze funcționalități/servicii suplimentare.

Newsletter – Un serviciu care permite tuturor clienților care îl folosesc să primească periodic informații de la Vânzător despre Bunuri, Magazin Online, inclusiv noutăți și promoții, la adresa de e-mail oferită de Client, cu acordul clar al Clientului.

Ofertă – conținut marcat ca rezumat al Comenzii, afișat Clientului după adăugarea Bunurilor în Coș.

Promoții – condiții speciale de vânzare sau de prestare a serviciilor, reglementate în condițiile stabilite în Magazinul online, propuse de către Vânzător la un moment dat, de care Clientul poate beneficia în condițiile stabilite acolo.

Reclamație – procedura care trebuie urmată în cazul unui defect al Bunului vândut.

Regulament - prezentul Regulament al Magazinului online ANDŻELA cuprinde drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale Clienților legate de utilizarea Serviciilor și încheierea Contractelor de Vânzare a Bunurilor prin intermediul Magazinului Online. În sfera serviciilor prestate pe cale electronică, prezentul Regulament prezintă termenii și condițiile prevăzute în art. 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii pe cale electronică.

RGPD (RODO)- reglementarea Parlamentului European și al Consiliului UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (reglementări generale privind protecția datelor).

Magazin online/Magazin Andżela – serviciul de internet ce aparține Proprietarului magazinului online ANDŻELA pe www.andzela.ro Magazinul online permite clienților să citească Informațiile comerciale și să încheie contracte de vânzare cu Andzela S.R.L pentru Bunurile oferite de Andzela S.R.L în baza Comenzilor plasate de Client.

Vânzătorul – Andzela S.R.L. cu sediul social în Varșovia, adresa: str. Wynalazek 2/214, 02-677 Varșovia, NIF (NIP) 521-403-89-59, REGON 526607290

Contractul de vânzare – contract de vânzare în sensul Codului civil, privind vânzarea de bunuri Clientului de către vânzător, contra plății prețului plus eventualele cheltuieli suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror condiții sunt definite, în special, de prezentul regulament. Contractul de vânzare se încheie între Client și Vânzător prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, după acceptarea Comenzii de către Vânzător, în termenii și condițiile specificate în prezentul Regulament. Fiecare produs face obiectul unui Contract de vânzare separat. Vânzătorul poate, de asemenea, să încheie un contract de vânzare cu un Client care nu este un Consumator ca urmare a încheierii unui acord fără a urma procedura specificată în prezentul Regulament care va fi confirmat sub forma unui e-mail la cererea oricăreia dintre părțile Contractului de vânzare.

Serviciu - un serviciu furnizat pe cale electronică pe baza legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii pe cale electronică care constă în posibilitatea de a crea un Cont în Magazinul Online, de a încheia Contracte de vânzare prin intermediul Magazinului online, de a adăuga Bunuri în Coșul din Magazinul Online, de a accesa informații despre toate Comenzile plasate de un astfel de Client în Magazinul online. Vânzătorul este furnizorul de servicii, iar Clientul este beneficiarul Serviciului.

Comandă – declarația de voință a Clientului care vizează direct încheierea unui Contract de vânzare de bunuri la distanță prin intermediul Magazinului online, specificând cel puțin tipul, numărul de bunuri, datele Clientului necesare pentru posibila încheiere și executare a Contractului de vânzare. Acceptarea comenzii de către Vânzător înseamnă încheierea contractului de vânzare.

I. Informații generale

 1. Regulamentul se adresează atât Clienților care sunt Consumatori, cât și Clienților care nu sunt Consumatori, dar care utilizează Magazinul Online, Serviciile sau care încheie Contracte de vânzare (cu excepția capitolului X din Regulament care se adresează exclusiv Clienților care nu sunt Consumatori). În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, capitolul X din Regulament prevalează asupra altor dispoziții din Regulament.
 2. Regulamentul este disponibil pentru a fi tipărit, descărcat, reprodus și salvat de către Client pe pagina Magazinului online, la categoria „Regulament”.
 3. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru a crea un Cont sau pentru a plasa o Comandă.
 4. Regulamentul stabilește principiile de încheiere și executare a Contractului de vânzare pentru bunurile găsite pe pagina Magazinului online, în special:
  • regulile de înregistrare și de utilizare a contului în cadrul Magazinului online;
  • termenii și condițiile pentru efectuarea de rezervări a Bunurilor disponibile în cadrul Magazinului online (în funcție de disponibilitatea unei astfel de funcționalități);
  • termenii și condițiile pentru plasarea pe cale electronică a Comenzilor în Magazinul online;
  • regulile de încheiere a Contractelor de vânzare prin utilizarea serviciilor furnizate în cadrul Magazinului online.
 5. Conținutul Magazinului online nu constituie o ofertă în sensul Codului civil. Informațiile despre Bunurile furnizate pe paginile Magazinului online, în special descrierile, parametrii tehnici și de utilizare, precum și prețurile acestora, constituie o invitație la încheierea unui Contract de vânzare, în acord cu articolul 71 din Codul civil, și nu o ofertă în sensul Codului civil. Contractul de vânzare se încheie în conformitate cu procedura de încheiere a Contractului de vânzare specificată în capitolul III al Regulamentului.
 6. Obiectul principal al acordului în temeiul Regulamentului este vânzarea de Bunuri. Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita numărul de Bunuri comandate în Magazinul online la prețuri promoționale.
 7. Magazinul Andżela depune toate eforturile pentru a se asigura ca fotografiile, descrierile și datele tehnice ale Bunurilor afișate să fie pe cât de mult posibil în conformitate cu realitatea.
 8. Metoda de utilizare a Bunurilor și regulile de întreținere a acestora sunt determinate de producătorul Bunurilor care nu este Vânzătorul.
 9. Clientul poate lua legătura cu Magazinul Andżela prin telefon (+40) 312 295 123 (luni-vineri 09:00 - 17:00), e-mail info@andzela.ro și prin corespondență la adresa OlzaLogistic - Andzela, Suișului 10, 410140 Oradea.
 10. În cazul contactului telefonic, clientul suportă costurile conform tarifelor operatorului ales de acesta.
 11. Pentru aspectele care nu sunt reglementate în Regulament, se aplică legile aplicabile în Polonia, inclusiv Codul civil și Legea privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014, denumită în continuare și „Legea privind drepturile consumatorului”.
 12. Regulamentul nu îl privează pe Client de drepturile sale legale, în special de dreptul ca bunurile achiziționate să fie în conformitate cu descrierea lor, adecvate scopurilor prevăzute și de o calitate satisfăcătoare. În cazul unei contradicții între prevederile Regulamentului și dispozițiile legale imperative care acordă anumite drepturi consumatorilor, prevalează aceste dispoziții.
 13. În cadrul concursurilor de vouchere organizate de Andzela S.R.L, care sunt legate de activitatea clienților pe profilurile sociale ale firmei Andzela S.R.L, aceeași persoană nu poate fi aleasă mai mult de o dată la 12 luni.
 14. Articolele de îmbrăcăminte sunt măsurate plat! Măsurătorile individuale pot varia cu +/-2 cm.

II. Termeni și condiții pentru furnizarea electronică a Serviciilor

 1. Pentru a plasa comenzi în magazinul online, este necesar să aveți dispozitive care să permită accesul la internet, e-mail, precum și un browser web configurat corect: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari care utilizează Java Script. Browser-ul Clientului trebuie să aibă activată opțiunea de acceptare "cookies" și să aibă activ JavaScript.
 2. Cu scopul de a beneficia de serviciile Magazinului online, Clientul ar trebui să obțină pe cont propriu acces la un calculator sau un alt dispozitiv final, cu acces la Internet.
 3. Vânzătorul oferă următoarele servicii clienților în mod gratuit prin intermediul Magazinului online:
  • Contul;
  • permite clienților să plaseze Comenzi și să încheie Contracte de vânzare, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Regulament;
  • prezintă un conținut publicitar adaptat la interesele Clienților;
  • Clienții pot beneficia de serviciile Coșului de cumpărături;
  • posibilitatea de a vizualiza conținutul afișat în cadrul Magazinului online;
  • Newsletter;
  • efectuarea de rezervări pentru Bunuri (în funcție de disponibilitatea unei astfel de funcționalități).
 4. Contractul de prestare a Serviciilor se încheie în momentul în care Clientul primește confirmarea încheierii Contractului de prestare a Serviciilor trimis de Vânzător la adresa de e-mail oferită de Client în timpul înregistrării (confirmarea creării unui Cont). Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Crearea unui Cont nu este necesară pentru a plasa o Comandă în Magazinul Online.
 5. Clientul poate crea un Cont în cursul procesului de achiziționare a Bunurilor din Magazinul online, dar și fără necesitatea de a achiziționa Bunuri din Magazinul online.
 6. Crearea unui Cont în Magazinul online se realizează în următorul fel: Clientul completează formularul de înregistrare disponibil pe pagina Magazinului online, furnizând următoarele date personale: nume, prenume, e-mail, data nașterii. Refuzul de a completa câmpul marcat cu „*” împiedică crearea unui cont de utilizator. Simbolul „*” este utilizat doar pentru a indica datele cu caracter personal necesare pentru a stabili, modela conținutul, modifica sau dizolva raportul juridic bazat pe existența unui Cont în Magazinul online.
 7. Pe lângă furnizarea datelor cu caracter personal, condiția de înregistrare este de a fi de acord cu conținutul Regulamentului Magazinului online și cu conținutul Politicii de confidențialitate, adică prin acceptarea declarației de conținut: „Accept Regulamentul magazinului online Andżela și Politica de confidențialitate. Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Andzela S.R.L. cu sediul în 02-677 Varșovia, strada Wynalazek 2/214, în scopul înregistrării contului și al procesării tranzacțiilor și cu încredințarea datelor mele pentru procesare entităților care colaborează cu Andzela S.R.L. cu scopul realizării comenzilor (de exemplu, curieri). Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, însă lipsa consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal face imposibilă înregistrarea pe site, precum și procesarea comenzilor.
 8. Prin completarea formularului de înregistrare a utilizatorului Magazinului online, Clientul selectează căsuța „check box” „Accept Regulamentul de utilizare a magazinului online Andżela și Politica de confidențialitate. Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal....” și dând click pe butonul „Înregistrare” pe pagina Magazinului online www.andzela.ro categoria: Autentificare/Înregistrare declară și confirmă că:
  • datele cu caracter personal furnizate în formularul de mai sus sunt corecte,
  • datele furnizate de acesta nu încalcă niciun drept al unei terțe părți,
  • a citit Regulamentul și Politica de confidențialitate și este de acord să le respecte.
 9. După completarea formularului de înregistrare și dat click pe butonul„Înregistrare”, este posibilă adăugarea unei adrese de livrare, obținerea voucherelor, crearea unei liste de dorințe (produse favorite), efectuarea achizițiilor în Magazinul online.
 10. Clientul poate să renunțe la Cont în orice moment, trimițând un mesaj prin care înștiințează Vânzătorul cu privire la faptul că dorește să renunțe la Serviciu, prin trimiterea unui e-mail la adresa info@andzela.ro sau în scris la adresa: OlzaLogistic - Andzela str. Suișului, nr. 10, 410140 Oradea. Ștergerea contului nu afectează obligația îndeplinirii Contractelor de vânzare încheiate prin intermediul Magazinului Online, până în momentul în care Vânzătorul primește de la Client declarația de renunțare la Serviciu. Ștergerea contului nu împiedică chemarea curierului cu privire la ridicarea Bunurilor până în momentul în care Vânzătorul primește declarația Clientului de renunțare la Cont.
 11. Vânzătorul poate rezilia contractul de furnizare a serviciilor electronice prestate prin intermediul paginii www.andzela.ro către Client în cazul încălcării de către Client a prevederilor Regulamentului sau a Politicii de Confidențialitate de către Client, precum și în cazul în care Clientul nu este de acord cu modificările aduse conținutului Politicii de Confidențialitate. Perioada de înștiințare este de 14 zile. O notificare de reziliere a contractului va fi trimisă electronic prin e-mail la adresa furnizată în etapa de creare a contului. Rezilierea contractului nu afectează obligația de a executa contractele de vânzare încheiate prin intermediul magazinului online până la sfârșitul perioadei de încetare a contractului. Rezilierea contractului nu afectează obligația de ridicare a Bunurilor de către curier în cazul unei Comenzi plasate de către Client până la sfârșitul perioadei de reziliere a contractului.
 12. Clientul este obligat în mod special:
  • să furnizeze în formularele puse la dispoziție în Magazinul online date adevărate, actuale și toate datele necesare;
  • să actualizeze cu promptitudine datele, inclusiv datele cu caracter personal, oferite de către Client Vânzătorului în legătură cu încheierea Contractului de furnizare a serviciilor sau a Contractului de Vânzare, în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea corectă a acestora. Clientul poate modifica în orice moment datele introduse în timpul creării contului, utilizând opțiunile disponibile în cadrul contului;
  • să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător într-un mod care să nu perturbe funcționarea Vânzătorului și a Magazinului online;
  • să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător într-o manieră conformă cu prevederile legislației în vigoare și cu prevederile Regulamentului, precum și cu obiceiurile și regulile de comportare socială acceptate;
  • să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător într-un mod care să nu îi perturbe pe ceilalți Clienți sau pe Vânzător;
  • plata integrală și la timp a Prețului și a altor costuri convenite de către Client și Vânzător;
  • să nu furnizeze sau să nu transmită, în cadrul Magazinului online, niciun fel de conținut interzis de legile în vigoare, în special conținuturi care încalcă drepturile de autor ale terților sau drepturile personale ale acestora;
  • să nu întreprindă acțiuni precum: (1) trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate (spam) pe Magazinul Online sau postarea oricărui conținut care încalcă prevederile legale (interzicerea postării de conținut ilegal), (2) efectuarea de acțiuni informatice sau orice alte acțiuni menite să intre în posesia unor informații care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienți sau să interfereze cu principiile sau aspectele tehnice ale funcționării Magazinului online și cu realizarea plăților, (3) modificarea în mod neautorizat a conținutului furnizat de Vânzător, în special a prețurilor sau descrierilor bunurilor furnizate în cadrul Magazinului online.
 13. Clientul are dreptul să facă o reclamație cu privire la un Serviciu.
 14. O reclamație cu privire la un Serviciu poate fi depusă în orice mod care să asigure că declarația de intenție a Clientului cu privire la reclamație ajunge la Vânzător, în special prin e-mail la adresa info@andzela.ro sau în scris la următoarea adresă: OlzaLogistic - Andzela str. Suișului, nr. 10, 410140 Oradea
 15. O reclamație făcută corect cu privire la un serviciu trebuie să includă următoarele detalii:
  • datele Clientului (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail);
  • motivele care stau la baza reclamației
 16. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a se asigura că reclamațiile referitoare la Serviciu sunt soluționate în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației și, în cazuri deosebit de complexe, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii reclamației, cu excepția cazului în care legea prevede o perioadă obligatorie mai scurtă.
 17. Nu este posibilă utilizarea anonimă a Serviciului prin intermediul www.andzela.ro.

III. Încheierea Contractului de Vânzare a Bunurilor

 1. În cazul Consumatorilor un contract de vânzare încheiat prin intermediul Magazinului online este un contract la distanță în sensul Legii privind drepturile consumatorilor.
 2. Încheierea contractului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o Comandă.
 3. Vânzătorul permite plasarea comenzilor pentru Bunuri în felul următor:
  • în Magazinul online;
  • prin poșta electronică.
 4. Înregistrarea are loc prin completarea și acceptarea formularului de înregistrare disponibil pe pagina magazinului online.
 5. Înregistrarea este condiționată de acceptarea de către dvs. a Regulamentului (termenilor și condițiilor), a Politicii de confidențialitate și de furnizarea a datelor cu caracter personal marcate ca fiind obligatorii.
 6. Încheierea unui Contract de Vânzare prin intermediul magazinului online are loc:
  • fie prin crearea unui Cont și autentificarea în Contul dvs. și completarea corectă și completă a formularului de comandă prin:
   • alegerea Bunului, dând click „adaugă în coș” pe pagina de internet a Magazinului online;
   • dând click pe „Realizează comanda”;
   • în fila „Rezumat” dând click pe „Finalizează cumpărăturile”;
   • completează formularul „Completează adresa livrării și întoarce-te la cumpărături”, dacă în momentul înregistrării nu au fost furnizate datele în totalitate și dă click pe „SALVARE”;
   • apoi introdu adresa de expediere în fila "Adresa de expediere", poți actualiza adresa dând click pe butonul „Schimbă adresa”; cu ajutorul butonului „Adaugă o nouă adresă” poți adăuga o nouă adresă. Dacă dorești să adaugi un comentariu la comanda ta, salvează-l în spațiul prevăzut. Aici poți introduce informații suplimentare pentru curier, de exemplu, numele companiei sau numărul etajului. După ce ai completat datele, dă click pe caseta „Înainte”.
   • în fila „EXPEDIERE” selectează metoda de livrare, bifează câmpul de tip „check-box” pentru a confirma că ai citit și acceptat Regulamentul și Politica de confidențialitate. Clientul nu este obligat să accepte celelalte clauze disponibile în etapa de înregistrare a contului. După ce ai completat datele, dă click pe caseta„Efectuează plata”.
   • în fila „Plată” selectează metoda de plată; apoi va apărea formularea finală a conținutului obligatoriu al ofertei Vânzătorului afișat pe pagina Magazinului Online, și anume: prețul unitar și prețul total al Bunurilor sau Serviciilor comandate, inclusiv costurile de livrare;
   • confirmarea dorinței Clientului de a încheia un Contract de vânzare în termenii și condițiile specificate în Ofertă se face prin apăsarea butonului„Confirmare comandă”.
  • sau prin:
   • alegerea tipului de Bunuri prin apăsarea butonului „adaugă în coș” pe pagina magazinului online;
   • dând click pe caseta „Realizează comanda”;
   • în fila „Rezumat cumpărături” dând click pe „Finalizează cumpărăturile”;
   • în fila pasul nr. 2 „Loghează-te”, derulând în josul paginii și dând click pe butonul „Cumpărături rapide fără înregistrare”și completarea corectă și completă a formularului prin introducerea datelor cu caracter personal: e-mail, nume, prenume, data nașterii și a datelor privind adresa: țara, numele străzii, numărul casei sau al locuinței, codul poștal, orașul, numărul de telefon mobil. Introducerea datelor privind numărul de telefon mobil este opțională. În fila „adresa de expediere”, poți schimba adresa sau poți adăuga o nouă adresă;
   • Pe lângă furnizarea datelor tale cu caracter personal și a adresei, înregistrarea este condiționată de acordul tău cu privire la conținutul Regulamentului și la conținutul Politicii de confidențialitate, adică prin acceptarea declarației de conținut: „Accept Regulamentul magazinului online Andzela și Politica de confidențialitate. Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter de către Andzela S.R.L cu sediul în 02-677 Varșovia, strada Wynalazek 2/214, în scopul înregistrării contului și al procesării tranzacțiilor și cu încredințarea datelor mele pentru procesare entităților care colaborează cu Andzela S.R.L în domeniul procesării comenzilor (de exemplu, curieri). Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, cu toate acestea, lipsa consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal face imposibilă înregistrarea pe site, precum și procesarea comenzilor.” Clientul confirmă astfel că:
    • datele cu caracter personal furnizate în formularul de mai sus sunt conforme cu realitatea,
    • datele furnizate de acesta nu încalcă niciun drept al unei terțe părți,
    • a citit Regulamentul și Politica de confidențialitate și este de acord să le respecte.
   • după ce ai verificat dacă adresa de expediere introdusă este corectă, dă click pe „Finalizează cumpărăturile”;
   • apoi, în fila "Adresa de livrare", asigură-te că adresa de livrare pe care ai introdus-o mai devreme este corectă, poți actualiza adresa dând click pe butonul„Schimbă adresa”; cu ajutorul butonului „Adaugă o nouă adresă” poți adăuga o nouă adresă. Dacă dorești să adaugi un comentariu la comanda ta, te rugăm să îl scrii în spațiul prevăzut. Aici poți introduce informații suplimentare pentru curier, de exemplu, numele companiei sau numărul etajului. După ce ai completat datele, dă click pe caseta„Înainte”.
   • în fila „Expediere” selectează metoda de livrare, bifează câmpul de tip „check-box” pentru a confirma că ai citit și acceptat Regulamentul și Politica de confidențialitate. După completarea datelor, dă click pe butonul„Efectuează plata”.
   • în fila „Plată” alege metoda de plată; apoi va apărea formularea finală a conținutului obligatoriu al Ofertei Vânzătorului, afișat pe pagina magazinului online, și anume: prețul unitar și prețul total al Bunurilor sau serviciilor comandate, inclusiv costurile de livrare;
   • Confirmarea dorinței Clientului de a încheia un Contract de vânzare în termenii și condițiile specificate în Ofertă se face prin apăsarea butonului "Confirmare comandă”.
 7. La plasarea unei Comenzi - până când este apăsat butonul„Confirmare comandă” – Clientul are posibilitatea de a modifica datele introduse și în ceea ce privește selecția Bunurilor. În acest scop, urmează pașii afișați și informațiile disponibile pe pagină.
 8. Odată ce comanda a fost plasată, Clientul va primi un e-mail ce conține o confirmare finală din partea Vânzătorului a tuturor elementelor disponibile din Comandă.
 9. Contractul se consideră încheiat la primirea de către Client a e-mailului menționat la punctul 7 de mai sus.
 10. În cazul în care încheierea unui contract de vânzare se face prin e-mail:
  • Vânzătorul trimite Clientului un e-mail care conține confirmarea contractului de vânzare propus;
  • Clientul trimite Comanda Vânzătorului prin intermediul unui mesaj la adresa de e-mail de la care a primit confirmarea menționată mai sus;
  • în cazul în care Clientul nu are un cont și nu a acceptat anterior Regulamentul și Politica de confidențialitate, este necesară acceptarea de către client a Regulamentului și a Politicii de confidențialitate.
 11. În legătură cu Comanda plasată în conformitate cu punctul 10 de mai sus, Vânzătorul, ca răspuns la Comandă, va trimite prompt un mesaj Clientului la adresa de e-mail oferită de Client în acest scop, confirmând primirea comenzii și începerea verificării acesteia.
 12. Odată ce comanda a fost verificată, fără întârzieri nejustificate, Vânzătorul trimite un mesaj Clientului la adresa de e-mail oferită cu: (1) confirmarea acceptării uneia sau mai multor Oferte individuale pentru Bunurile din comandă și confirmarea încheierii Contractului de vânzare (acceptarea Comenzii în ceea ce privește Bunurile indicate în mesaj) sau (2) informații privind imposibilitatea de a accepta toate sau o parte din ofertele de Bunuri incluse în comandă.
 13. Contractul de vânzare se încheie în limba română, având un conținut conform cu Regulamentul.
 14. Contractul de vânzare se încheie în conformitate cu legislația poloneză.
 15. Comenzile sunt acceptate de către Vânzător pe cale electronică prin intermediul magazinului online 7 (cu litere: șapte) zile pe săptămână, 24 (cu litere: douăzeci și patru) h/zi.
 16. Vânzătorul poate informa Clientul cu privire la stadiul comenzii, în special prin trimiterea de mesaje la adresa de e-mail furnizată de Client, prin SMS sau prin contact telefonic.
 17. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Bunurilor și executarea contractului de vânzare. În cazul în care executarea nu este posibilă și în alte situații prevăzute de lege, se pot aplica dispozițiile Codului civil, inclusiv articolele 493-495 din Codul civil, în special în ceea ce privește obligația de a restitui urgent plata consumatorului.
 18. Prețurile din magazinul online sunt date în lei, inclusiv taxa pe bunuri și servicii. Prețurile bunurilor prezentate în Magazinul online nu includ prețul transportului Bunurilor până la locul indicat de Client. Costul transportului depinde de opțiunea de livrare selectată de client în momentul completării formularului de comandă.
 19. Prețul bunurilor prezentate în magazinul online înainte de adăugarea bunurilor în coș are doar caracterul unei invitații la începerea negocierilor și poate fi diferit de prețul acestor bunuri după adăugarea lor în coș. Prețul poate fi influențat de: numărul de bunuri, valoarea comenzii, metoda de livrare, modalitatea de plată.
 20. Vânzătorul permite următoarele modalități de efectuare a plății pentru bunurile achiziționate:
  • prin intermediul serviciului de facturare PayU, în conformitate cu Termenii și condițiile PayU;
  • prin transfer bancar la numărul de cont 80 1090 2590 0000 0001 5225 1988;
  • transport cu plată la livrare (plata are loc la primirea coletului).
 21. Termenul de plată în cazul plăților efectuate prin intermediul serviciului de facturare PayU - este momentul imediat următor plasării Comenzii, în cazul plăților efectuate prin transfer bancar - este data primirii banilor în contul 80 1090 2590 0000 0001 5225 1988, iar în cazul plății ramburs - data livrării bunurilor.
 22. Vânzătorul nu stochează detaliile cardului de debit sau ale cardului de credit prin care Clientul efectuează plata.
 23. Valoarea totală a comenzii include Prețul, costul de expediere către Client și orice alte costuri ale serviciilor opționale cu plată alese de Client. Vânzătorul poate, din când în când, să specifice un prag pentru valoarea minimă a comenzii pentru care expedierea bunurilor este gratuită. Prețul total, inclusiv taxele Bunurilor care fac obiectul Comenzii, precum și costurile livrării (inclusiv transportul, livrarea și serviciile poștale) precum și alte costuri, iar în cazul în care valoarea acestor taxe nu poate fi determinată - obligația de a le plăti, Clientul este informat în timpul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul își dă acordul cu privire la Contractul de vânzare. Promoțiile valabile în Magazinul online nu se combină, cu excepția cazului în care regulile promoției prevăd în mod expres altfel. Anumite produse pot fi excluse dintr-o promoție pe durata acesteia.
 24. Vânzătorul poate permite Clientului să ridice personal Bunurile la un punct desemnat, (în cazul în care un astfel de serviciu a fost pus la dispoziție de către Vânzător pentru Bunurile în cauză, iar în cazul comenzilor multiple, pentru toate bunurile acoperite de acțiunile Clientuluiprin punerea la dispoziție a unei astfel de opțiuni de fiecare dată pe subpagina produsului dat sau în timpul plasării Comenzii.
 25. În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la un Client care a ales să plătească în avans, Vânzătorul poate contacta Clientul pentru a-i reaminti că trebuie să plătească, prin trimiterea unui e-mail. Neefectuarea plății în termen de 4 zile de la plasarea comenzii va avea ca rezultat neacceptarea ofertei de către Client în cadrul comenzii, ceea ce va duce la anularea comenzii. În cazul în care clientul alege să plătească în numerar la livrare, clientul este obligat să efectueze plata la livrare. Refuzul de a ridica Bunurile, în ciuda stabilirii unui termen suplimentar adecvat, constituie o condiție de reziliere a Contractului de vânzare, iar Clientul este obligat, pe baza unei cereri de plată din partea Vânzătorului, să ramburseze vânzătorului costurile de expediere a Bunurilor care nu au fost ridicate, ceea ce nu privează vânzătorul de dreptul de a solicita despăgubiri suplimentare din partea clientului într-un astfel de caz.
 26. În cazul în care Clientul nu reușește să ridice coletul din motive care nu depind de Vânzător, costul unei noi livrări către Client va fi suportat în întregime de către Client.
 27. Promoțiile legate de livrarea gratuită sunt valabile numai în Polonia și numai pentru comenzile plătite în avans (preplătite).
 28. Vânzătorul poate priva Clientul de dreptul de a utiliza Magazinul online și poate restricționa accesul Clientului la unele sau la toate resursele Magazinului online, cu efect imediat, în cazul în care Clientul încalcă Regulamentul și, în special, în cazul în care Clientul:
  • a furnizat date incorecte, inexacte sau neactualizate la înregistrarea în magazinul online, care induc în eroare sau încalcă drepturile unor terțe părți,
  • a comis, prin intermediul Magazinului online, o încălcare a drepturilor personale ale unor terțe părți, în special a drepturilor personale ale altor clienți ai Magazinului online,
  • se angajează în orice alt comportament care este considerat de către Vânzător ca fiind o încălcare a legilor aplicabile sau a principiilor generale de utilizare a internetului sau în detrimentul reputației Vânzătorului.
 29. Un client căruia i s-a interzis utilizarea Magazinului online nu se poate înregistra din nou fără acordul prealabil al vânzătorului.
 30. Pentru a asigura securitatea transmiterii mesajelor și a datelor în legătură cu serviciile furnizate în cadrul site-ului web, Magazinul online ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de risc al securității serviciilor furnizate, în special măsuri de prevenire a extragerii și modificării de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe Internet.

IV. Realizarea comenzii

 1. Livrarea Bunurilor are loc la adresa indicată de Client în momentul plasării comenzii.
 2. Livrarea Bunurilor comandate se va face prin intermediul firmelor de curierat sau prin Poczta Polska (poșta poloneză) sau prin intermediul altui transportator, în conformitate cu opțiunea selectată de Client în cadrul Comenzii.
 3. Timpul de livrare în Polonia este de 4 - 5 (patru - cinci) zile lucrătoare.(excluzând prevânzările șicu excepția Poczta Polska (poșta poloneză), unde termenul de livrare în Polonia este de până la 21 (douăzeci și una) de zile lucrătoare de la data la care banii au intrat în cont, sub rezerva situației în care Clientul plătește prețul atunci când ridică personal coletul, caz în care termenul de livrare în Polonia este calculat de la data la care Vânzătorul confirmă acceptarea Comenzii pentru realizare.
 4. Termenul de livrare menționat în paragraful de mai sus poate fi depășit în cazul în care apar circumstanțe după ce lotul a fost trimis la transport din vina transportatorului, din vina Clientului sau în caz de forță majoră.
 5. În absența Clientului sau a persoanei autorizate să primească Bunurile la locul de livrare în momentul primei încercări a transportatorului de a livra Bunurile, se consideră că data livrării bunurilor a fost respectată în cazul în care transportatorul anunță Clientul cu privire la livrare.
 6. Consolidarea, securitatea, accesibilitatea și confirmarea dispozițiilor existente în Contractul de vânzare se realizează prin trimiterea către client la adresa de e-mail dată.
 7. În cazul în care clientul constată deteriorări ale coletului, este recomandabil să întocmească un raport de deteriorare în prezența curierului și să informeze imediat Vânzătorul.
 8. Înlocuirea Bunurilor achiziționate și fără defecte este posibilă numai prin utilizarea procedurii de retragere din contract prevăzute în secțiunea V de mai jos și plasarea și plata unei noi Comenzi.
 9. Voucherele cadou Andżela pot fi schimbate cu orice produs din gama magazinului nostru.

V. Dreptul de retragere din Contractul de vânzare de Bunuri

 1. În cazul încheierii unui Contract de Vânzare la distanță, consumatorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare încheiat cu Vânzătorul, fără a da niciun motiv și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege, în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor, adică prin intrarea în posesia bunurilor de către consumator sau prin intrarea în posesia bunurilor de către o terță parte indicată de consumator, alta decât transportatorul, iar în cazul în care consumatorul plasează o singură comandă care cuprinde un număr de Bunuri care sunt livrate separat, în loturi, perioada de 14 zile se calculează din momentul în care intră în posesia fizică a ultimului bun sau lot, iar în cazul în care Contractul de vânzare implică livrarea regulată a Bunurilor pentru o anumită perioadă de timp - din momentul în care intră în posesia primului dintre Bunuri.
 2. Un consumator care își exercită dreptul indicat la pct. 1 de mai sus, se poate retrage din contractul de vânzare prin depunerea unei declarații corespunzătoare.
 3. Clientul poate folosi un model de formular pregătit de magazinul Andżela care ar trebui completat dar utilizarea acestuia nu este obligatorie.
 4. Declarația de retragere a consumatorului din Contractul de vânzare trebuie trimisă la adresa OlzaLogistic - Andzela, str. Suișului, nr. 10, 410140, Oradea, România, cu excepția cazului în care, pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să se trimită o declarație de exercitare a acestui drept în această perioadă.
 5. În cazul retragerii dintr-un Contract de vânzare la distanță, se consideră că acesta nu a fost încheiat. Ceea ce au prevăzut părțile se returnează neschimbat, cu excepția cazului în care modificarea a fost necesară în limitele gestionării obișnuite. Consumatorul suportă costurile directe de returnare a Bunurilor. Vânzătorul va restitui prompt, în termen de cel mult 14 zile de la data primirii declarației de retragere a consumatorului din contractul de vânzare, toate plățile efectuate de acesta din urmă, inclusiv costurile de livrare a bunurilor.(cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din metoda de livrare aleasă de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare disponibilă în Magazinul online). În plus, în cazul în care Clientul returnează Bunurile printr-o altă metodă decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Magazinul online, Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze costurile suplimentare suportate de Client. Vânzătorul nu răspunde pentru coletele returnate.
 6. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de a se retrage din contractul de vânzare, Vânzătorul rambursează plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Consumatorul, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de rambursare care nu implică niciun cost pentru Consumator. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși Bunurile de la Consumator, Vânzătorul poate să rețină returnarea plății primite de la Consumator până când primește înapoi Bunurile sau până când consumatorul oferă dovada returnării, oricare dintre acestea are loc prima dată.
 7. Nu suntem responsabili pentru orice număr de cont bancar introdus greșit de către client atunci când efectuează o returnare prin intermediul unui formular pe hârtie sau prin intermediul contului său de client de pe pagina magazinului.
 8. Consumatorul are responsabilitatea să returneze bunurile vânzătorului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data la care s-a retras din contractul de vânzare, sau să le predea unei persoane autorizate de Vânzător să le ridice, cu excepția cazului în care vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși bunurile.
 9. În cazul în care Bunurile nu au fost returnate de către Consumator în termenul prevăzut din motive pentru care Consumatorul este responsabil, acestuia i se atribuie întârzierea. Într-un astfel de caz, Vânzătorul poate solicita despăgubiri pentru daunele rezultate din întârziere (art. 477 alin. (1) din Codul civil).
 10. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii Bunurilor care rezultă din utilizarea Bunurilor într-un mod care depășește limitele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea de a pune în vânzare Bunurile ca Bunuri cu valoare integrală, precum și costurile de reetichetare și a elementelor de protecție pe bunuri, precum și costurile de readucere a Bunurilor într-o stare care să facă posibilă repunerea lor în vânzare în cadrul Magazinului online, inclusiv costurile de examinare a bunurilor de către un specialist și costurile de înlăturare a defectelor identificate ca urmare a acestei examinări(în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea bunurilor de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea lor).
 11. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță menționat la pct. 1 de mai sus, nu se acordă consumatorului în ceea ce privește contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a executat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului care a fost informat înainte de executarea serviciului de către vânzător că, după executarea acestuia, își va pierde dreptul de retragere; (2) în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora vânzătorul nu are niciun control și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere din contract; (3) în cazul în care obiectul livrării este un Bun care nu este prefabricat, produs conform specificațiilor Consumatorului sau pentru a răspunde nevoilor individuale ale acestuia; (4)în cazul în care obiectul prestației este reprezentat de Bunuri perisabile sau care au un termen de valabilitate scurt; (5) în care obiectul prestației este reprezentat de Bunuri furnizate în ambalaje sigilate care nu pot fi returnate după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (6) în care obiectul prestației este reprezentat de Bunuri care, după livrare, prin natura lor, devin inseparabile de alte lucruri; (7) în care consumatorul a solicitat în mod expres ca Vânzătorul să vină la el pentru a efectua o reparație sau o întreținere urgentă; în cazul în care vânzătorul prestează alte servicii suplimentare decât cele solicitate de consumator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb necesare pentru reparație sau întreținere, consumatorul are dreptul de retragere în ceea ce privește serviciile sau Bunurile suplimentare; (8) în care obiectul serviciului sunt înregistrări sonore sau vizuale sau programe de calculator livrate în ambalaj sigilat, dacă coletul a fost deschis după livrare; (9) pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament; (10) încheiat prin licitație publică.
 12. Un cumpărător care nu este un consumator are dreptul să returneze dacă achizițiile sale nu fac referire la caracterul profesional.
 13. Consumatorul are dreptul de a utiliza Bunurile înainte de retragere doar dacă ar face-o într-un magazin staționar.
 14. În cazul în care consumatorul returnează bunurile excesiv de uzate, deteriorate sau distruse, iar starea ambalajului transportului la momentul livrării nu a trezit nicio suspiciune, Vânzătorul are dreptul de a factura clientului valoarea daunelor. După înștiințarea Clientului cu privire la plata despăgubirii, Vânzătorul poate face o declarație de atingere ce servește creanței sale cu titlu de despăgubire pentru diminuarea valorii bunurilor cu cererea consumatorului de rambursare a costurilor suportate în legătură cu contractul încheiat.
 15. În cazul în care Consumatorul a făcut o declarație de retragere înainte ca Vânzătorul să fi acceptat oferta sa, oferta nu mai are caracter obligatoriu.
 16. Comenzile plasate cu vouchere (coduri de reducere) oferite de Andzela.com drept cadou pentru activitatea de pe rețelele sociale nu sunt returnabile.
 17. În cazul returnării încălțămintei - Clientul este obligat să o returneze în cutia originală, în stare nealterată. În timpul pregătirii coletului de returnare - cutia trebuie să fie învelită în folie sau securizat suplimentar, astfel încât documentul de urmărire al coletului să nu fie lipit direct pe cutie. În cazul unor modificări vizibile sau al absenței cutiei originale, valoarea returului va fi redusă cu costul cutiei, adică 8,24 lei.
 18. Voucherul cadou Andżela nu poate fi preschimbat în bani.
 19. Achizițiile plătite cu un voucher cadou vor fi returnate în contul voucherului cadou. Vom trimite un e-mail de confirmare a returnării, împreună cu o copie virtuală a voucherului cadou cu noul sold.
 20. În cazul în care la momentul achiziției au fost utilizate mai multe metode de plată, în cazul returnării parțiale a acelei comenzi, rambursarea se va face mai întâi prin metoda de plată alternativă a voucherului cadou.

VI. Reclamații

 1. Temeiul și responsabilitățile Vânzătorului față de Client în cazul în care bunurile vândute prezintă un defect fizic sau juridic (garanție) sunt definite în dispozițiile Legii privind Codul civil, în special în art. 556 și articolele ulterioare din Codul civil. Bunurile prezentate în Magazinul online pot fi acoperite de garanția a producătorului. Termenii și condițiile detaliate de garanție, precum și durata acesteia, sunt apoi menționate în documentul de garanție emis de garant și atașat la Bunuri.
 2. Vânzătorul este obligat să livreze Bunurile fără defecte. Vânzătorul este eliberat de răspundere în temeiul garanției dacă Consumatorul a știut despre defect în momentul încheierii Contractului de vânzare.
 3. În cazul în care bunurile vândute prezintă un defect, Clientul poate:
  • să facă o cerere de reducere a prețului sau de retragere din Contractul de vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul înlocuiește imediat și fără prea multe inconveniențe pentru Client Bunul defect cu un bun fără defecte sau înlătură aceste defecte. Prețul redus este proporțional cu prețul din contract, în funcție de raportul dintre valoarea bunului cu defect și valoarea bunului fără defect. Clientul nu se poate retrage din contractul de vânzare în cazul în care defectul bunurilor este nesemnificativ;
  • să ceară înlocuirea Bunurilor cu bunuri fără defecte sau eliminarea defectelor. Vânzătorul este obligat să înlocuiască bunurile defecte cu bunuri fără defecte sau să înlăture defectele într-un termen rezonabil, fără a crea inconveniențe nejustificate pentru Client;

   sub rezerva și în condițiile prevăzute în dispozițiile Codului civil.

 4. Clientul poate să ceară în locul remedierii defectului, înlocuirea bunului cu unul fără defecte sau, în locul înlocuirii bunurilor, să ceară remedierea defectului, cu excepția cazului în care readucerea bunului în stadiul conform contractului în modul ales de Consumator este imposibil sau ar necesita costuri excesive în comparație cu modul propus de vânzător. La evaluarea costurilor, se ia în considerare valoarea Bunului fără defect, tipul și importanța defectului constatat, precum și inconveniențele la care ar fi expus Consumatorul prin alte mijloace de satisfacere.
 5. Clientul nu se poate retrage din contract în cazul în care defectul este irelevant.
 6. Vânzătorul nu oferă nicio garanție pentru bunurile pe care le vinde.
 7. O reclamație depusă în mod corespunzător trebuie să includă următoarele detalii:
  • datele Clientului (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, adresa de corespondență)
  • data achiziționării bunului, tipul de bun reclamat,
  • o descriere precisă a defectului și data la care a fost constatat, cererea Clientului și metoda de informare aleasă de Client cu privire la soluționarea reclamației.
 8. Împreună cu reclamația, trebuie să se furnizeze Vânzătorului dovada achiziționării Bunurilor. Aceasta poate fi, de exemplu, o copie a chitanței sau o copie a facturii, o dovadă de pe cardul bancar sau o altă dovadă.
 9. În cazul unor eventuale lipsuri în reclamația depusă, Vânzătorul va solicita Clientului să le completeze în conformitate cu datele adresei indicate în reclamație.
 10. Clientul care își exercită drepturile din titlul de garanție este obligat să livreze, pe cheltuiala Vânzătorului, bunurile defecte la adresa OlzaLogistic - Andzela, str. Suișului, nr. 10, 410140 Oradea. Bunul reclamat trimis Vânzătorului trebuie să fie curat.
 11. În termen de 14 zile de la primirea reclamației din partea consumatorului, Vânzătorul informează Consumatorul cu privire la poziția sa cu privire la validitatea reclamației formulate.
 12. Clientul poate depune o reclamație prin trimiterea unui formular (întocmit de vânzător) completat la adresa: OlzaLogistic - Andzela, str. Suișului, nr. 10, 410140 Oradea, însă aplicarea acestuia nu este obligatorie.
 13. Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care un defect fizic este descoperit înainte să treacă doi ani de la data livrării bunurilor către Client. Pretenția de eliminare a unui defect sau de înlocuire a Bunului cu un bun fără defecte se prescrie în termen de un an de la data la care a fost detectat defectul; cu toate acestea, în cazul comenzii plasate de un Consumator, termenul de prescripție nu se poate termina înainte de expirarea perioadei menționate în prima propoziție.
 14. Clientul ar trebui să ridice Bunurile reclamate imediat după ce a fost informat că cererea sa a fost procesată și livrată la adresa indicată de către Client. În cazul în care Bunurile nu sunt ridicate, Vânzătorul va soma Clientul în scris sau în orice alt mod convenit cu acesta personal, pentru a ridica Bunurile în termen de 14 zile de la primirea acestei somații.
 15. Vânzătorul poate refuza să satisfacă cererea cumpărătorului în cazul în care este imposibil de a aduce bunul defect în conformitate cu contractul în modul ales de cumpărător sau în cazul în care, în comparație cu cealaltă modalitate posibilă de aducere în conformitate cu contractul, acesta ar necesita costuri excesive.
 16. În cazul livrării de către un curier a unui colet deteriorat/avariat, trebuie întocmit un raport de daune corespunzător. Acesta ar trebui să fie întocmit în prezența curierului în momentul livrării. Curierul trebuie să aibă o copie a raportului de daune. Lipsa protocolului de daune poate duce la neprocesarea reclamației și, în consecință, la lipsa unei posibile plăți compensatorii.

VII. Tratarea extrajudiciară a reclamațiilor

 1. Clientul Consumator are, printre altele, următoarele posibilități de a beneficia de metode extrajudiciare de tratare a reclamațiilor și de despăgubire:
  • are dreptul de a solicita inspectorului voievodal al Inspecției Comerciale să inițieze o procedură de mediere în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului dintre Consumator și Andzela S.R.L.
  • are dreptul de a se adresa instanței amiabile permanente pentru consumatori care activează la inspectorul voievodal al Inspecției Comerțului pentru soluționarea unui litigiu care decurge dintr-un contract de vânzare încheiat.
 2. Utilizarea procedurilor extrajudiciare de examinare a reclamației și de cercetare a pretenției are caracter voluntar.
 3. Pentru a iniția o procedură, ar trebui să se depună o cerere corespunzătoare la Inspectoratul Voievodal de Inspecție Comercială competent la nivel local - în funcție de tipul de procedură - o cerere de mediere sau o cerere de cunoaștere a cauzei în fața unei instanțe amiabile pentru consumatori. Pentru a facilita acest lucru, formularele de cerere sunt disponibile la secretariatul fiecărei instanțe amiabile pentru consumatori, precum și pe site-urile web ale inspectoratelor provinciale de inspecție comercială. Informații detaliate privind procedurile extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și de urmărire a creanțelor, precum și normele de acces la aceste proceduri, sunt disponibile în sediile și pe paginile web ale mediatorilor districtuali (orășenești) pentru consumatori, ale organizațiilor sociale ale căror sarcini statutare includ protecția consumatorilor, ale Inspectoratelor Provinciale de Inspecție Comercială și la următoarele adrese ale Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 4. Un client care este și un Consumator poate obține asistență gratuită pentru soluționarea unui litigiu între Consumator și Vânzător, apelând la asistența gratuită a unui reprezentant județean (municipal) al consumatorilor sau a unei organizații sociale ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor, cum ar fi Federația Consumatorilor (adresa de internet:www.federacja-konsumentow.org.pl.

VIII. Drepturile de conținut

 1. Drepturile exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat în cadrul Magazinului online de către Vânzător sau de către contractanții acestuia, în special drepturile de autor asupra descrierilor, fotografiilor etc., numele Magazinului online (marcă comercială), elementele grafice incluse în acesta, software-ul și drepturile asupra bazelor de date sunt protejate prin lege și sunt deținute de Vânzător sau de entitățile cu care Vânzătorul a încheiat contracte. Clientul are dreptul de a utiliza conținutul menționat mai sus în mod gratuit, precum și de a utiliza conținutul afișat (în conformitate cu dispozițiile legale) și distribuit deja de alți Clienți în cadrul Magazinului online, dar numai în cadrul utilizării personale și numai în scopul utilizării corespunzătoare a Magazinului online, în întreaga lume. Utilizarea conținutului în orice alt scop este permisă numai pe baza unui consimțământ clar, prealabil, acordat în scris de către o entitate autorizată, în scris, sub sancțiunea nulității.
 2. Tot conținutul, inclusiv grafica și fotografiile de pe Pagina web sunt protejate în conformitate cu Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994 - acestea sunt de natură creativă și individuală. Acestea nu pot fi copiate fără acordul vânzătorului.
 3. Clientul, prin afișarea oricărui conținut în cadrul magazinului online, în special a graficelor, comentariilor, recenziilor sau declarațiilor făcute în cont sau în altă parte în Magazinul online, acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, fără termen, nelimitată teritorial și gratuită pentru a utiliza, consolida, modifica, șterge, completa, implementa public, afișa public, multiplica și distribui (în special pe internet) aceste conținuturi în întreaga lume. Acest drept include dreptul de a acorda sublicențe în măsura în care acest lucru este justificat de executarea Contractului de Vânzare sau a Contractului de Prestări Servicii (inclusiv funcționarea și dezvoltarea Magazinului online), precum și autorizația de a exercita, în mod independent sau cu ajutorul unor terți, drepturi ce țin de dezvoltarea, adaptarea, prelucrarea și traducerea operei în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. În măsura în care Clientul nu are dreptul de a acorda licențele menționate la pct. 3, Clientul se angajează să obțină astfel de autorizații corespunzătoare pentru Vânzător.

IX. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate de către Vânzător respectând toate cerințele de securitate prevăzute de legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Politica de confidențialitate anexată la Regulament.
 2. Oferirea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru a crea un Cont, pentru a utiliza anumite Servicii, pentru a încheia un Contract de vânzare, inclusiv pentru a realiza o Comandă plasată.
 3. De regulă, Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal pentru a realiza comanda plasată. Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate în baza de date a administratorului și vor fi utilizate în scopul punerii în aplicare în mod corespunzător a Contractului de vânzare și, în cazul în care Clientul și-a dat consimțământul separat, în scopuri de marketing, în special pentru a informa în legătură cu noile produse, servicii și promoții și pentru a trimite Newsletterul.
 4. Datele cu caracter personal vor fi arhivate de către Vânzător timp de trei ani de la ultima vânzare.
 5. În conformitate cu RODO (RGPD), Clientul are, ca regulă generală, în funcție de utilizarea anumitor funcționalități, dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal, dreptul de a se opune, dreptul de a avea acces la datele sale personale, de a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării și transferarea datelor.
 6. Explicații suplimentare cu privire la protecția datelor sunt cuprinse în „Politica de confidențialitate” disponibilă în Magazinul online.
 7. Prin înregistrarea pe pagina www.andzela.com, declar că am fost informat(ă) cu privire la dreptul meu de acces și rectificare a datelor mele cu caracter personal, precum și la dreptul de a mă opune în orice moment prelucrării acestora contactând:
  • în format electronic, la adresa: info@andzela.ro
  • în scris, la următoarea adresă: OlzaLogistic - Andzela, str. Suișului, nr. 10, 410140 Oradea
 8. Ai dreptul de a primi datele care te privesc într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Are, de asemenea, dreptul de a trimite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicat de către Administratorul de la care vor fi extrase datele (art. 20 alin. 1 din RGPD). În cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Clientul poate solicita Administratorului să trimită datele sale direct unui alt administrator (art. 20 alin. 2 din RGPD).
 9. Vânzătorul utilizează fișiere "cookies". Informațiile colectate prin intermediul "cookie-urilor" permit adaptarea serviciilor și a conținutului la nevoile și preferințele individuale ale Utilizatorilor, precum și elaborarea de statistici generale privind utilizarea Magazinului de către Utilizatori. Dezactivarea opțiunii care permite stocarea fișierelor "cookies" din browser nu împiedică, în general, utilizarea Magazinului online, însă poate cauza anumite dificultăți.

X. Dispoziții pentru Clienții care nu sunt Consumatori

 1. Această secțiune a Regulamentului și dispozițiile cuprinse în aceasta se aplică numai Clienților care nu sunt consumatori.
 2. Clienții care nu sunt Consumatori nu au dreptul de a se retrage dintr-un Contract de vânzare încheiat la distanță așa cum au Consumatorii în temeiul Legii privind drepturile consumatorilor.
 3. În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele de plată disponibile, inclusiv de a solicita anterior plata integrală sau parțială, indiferent de metoda de plată aleasă de Client și de faptul că acesta a încheiat un Contract de Vânzare.
 4. În momentul în care Vânzătorul oferă Bunurile transportatorului, beneficiile și sarcinile legate de Bunuri, precum și riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Bunurilor îi revin Clientului care nu este un Consumator. În acest caz, Vânzătorul nu este răspunzător pentru pierderea, deprecierea sau deteriorarea Bunurilor care rezultă începând de la primirea acestora la transport și până la livrarea către Client și pentru întârzierea transportului a firmei de curierat.
 5. În conformitate cu articolul 558 § 1 din Codul civil, răspunderea vânzătorului în temeiul garanției pentru Bunuri față de Clientul care nu este Consumator este exclusă.
 6. În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, Vânzătorul poate rezilia Contractul de prestare a serviciilor sau orice contract de licență cu efect imediat și fără a preciza motivele, prin trimiterea unei declarații relevante către client sub orice formă.
 7. Nici vânzătorul, nici angajații, reprezentanții autorizați sau împuterniciți nu sunt răspunzători față de Client, subcontractanții, angajații, reprezentanții autorizați sau împuterniciți ai acestuia pentru orice daune, pagube, inclusiv daune indirecte, pierderi de profit, cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate de către aceștia din cauza unei abateri intenționate.
 8. În fiecare caz de stabilire a răspunderii Vânzătorului, a angajaților, a reprezentanților autorizați sau a împuterniciților acestuia, răspunderea față de un Client care nu este un Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât în cadrul unei pretenții, cât și pentru creanțe în general - la valoarea prețului plătit în contul ultimului contract de vânzare, dar nu mai mult de opt sute RON.
 9. Orice litigii apărute între Vânzător și un Client care nu este Consumator vor fi supuse instanței de judecată competente, ținând cont de sediul Vânzătorului.

XI. Dispoziții finale

 1. Soluționarea oricăror litigii apărute între Vânzător și Client, care este un consumator, va fi supusă instanțelor judecătorești competente, în conformitate cu prevederile dispozițiilor relevante ale Codului de procedură civilă.
 2. Contractele încheiate de către Vânzător se încheie în limba română.
 3. Alegerea legii poloneze în baza Regulamentului nu privează Consumatorul de protecția care îi este acordată în baza dispozițiilor care nu pot fi excluse pe calea contractului dintre Vânzător și Consumator în temeiul legii care, în conformitate cu reglementările relevante ar fi convenabile în cazul lipsei unei alegeri.
 4. Regulamentul și anexele Regulamentului constituie un model de contract în sensul articolului 384 § 1 din Codul civil.
 5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul în orice moment. În cazul în care se aduc modificări Regulamentului, Vânzătorul va pune la dispoziție textul integral al Regulamentului prin publicarea acestuia în Magazinul Online și prin obligația de acceptare a acestuia în momentul conectării în cont de către Clienții care au un Cont, astfel încât Clientul să poată lua la cunoștință conținutul acestuia.
 6. Modificările aduse Regulamentului sunt obligatorii pentru Client din momentul acceptării acestora în momentul în care se loghează la Contul Magazinului online (se aplică Clienților care s-au înregistrat în Magazinul online). Modificările aduse regulamentului nu afectează contractele de vânzare încheiate între Client și Vânzător înainte de modificările aduse Regulamentului.
 7. Vânzătorul nu este responsabil pentru blocarea de către administratori a serverelor de poștă electronică care gestionează mesajele de e-mail ale Clientului a trimiterii mesajelor Vânzătorului la adresa de e-mail indicată de Client și pentru ștergerea și blocarea mesajelor de e-mail trimise de Vânzător de către software-ul instalat pe calculatorul utilizat de Client.
 8. Vânzătorul nu este răspunzător pentru tranzacțiile efectuate de către terți neautorizați care au obținut acces la un Cont din Magazinul online ca urmare a pierderii sau dezvăluirii de către Client a codului de acces sau a parolei unui astfel de cont.
 9. c

Atașament nr. 2 - Model formular de returnare

Formular de returnare

Atașamentul nr 3 - Model formular de reclamație

Formular de reclamație