LIVRARE GRATUITĂ DE LA 299,00 lei

Politica de confidențialitate

1. Prezenta Politică de confidențialitate stabilește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul magazinului online andzela.com (denumit în continuare „Magazinul online”)

2. Proprietarul Magazinului și, în același timp, Administratorul Datelor cu caracter personal este Andzela Sp. z o.o. Sp. k. cu sediul în Varșovia (02-677), pe strada Wynalazek 2/214, număr de identificare fiscală (NIP) 521-403-89-59, număr de identificare comercială (REGON) 526607290

3. Datele cu caracter personal colectate de Andzela Sp. z o.o. Sp. k. prin intermediul magazinului online sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut și sub numele de RGPD (RODO).

4. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. acordă o atenție deosebită respectării confidențialității Clienților care vizitează Magazinul Online.

§ 1 Tipul de date prelucrate, scopurile și temeiul juridic

1. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. colectează informații cu privire la persoanele fizice ce desfășoară o acțiune juridică care nu are o legătură directă cu activitatea lor, persoanele fizice care desfășoară o activitate comercială sau profesională în nume propriu și persoanele fizice care reprezintă persoane juridice sau unități organizatorice care nu sunt persoane juridice, cărora legea le acordă capacitate juridică, care desfășoară o activitate comercială sau profesională în nume propriu, denumite în continuare în mod colectiv Clienți.

2. Datele cu caracter personal ale Clienților sunt colectate în cazul:

(a) înregistrării unui cont în Magazinul online pentru a crea și gestiona un cont personal. Temeiul juridic: necesar pentru executarea contractului de furnizare a serviciului Contului (art. 6 alin. 1 lit.b RGPD);

b) plasării unei comenzi în magazinul online în scopul executării contractului de vânzare. Temeiul juridic: necesar pentru executarea contractului de vânzare (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD);

c) abonării la buletinul informativ (Newsletter), în vederea executării contractului al cărui obiect este un serviciu furnizat pe cale electronică. Temeiul juridic - consimțământul persoanei vizate pentru executarea contractului de furnizare a serviciului de tip Newsletter (art. 6 alin.1 lit.a RGPD);

d) utilizării serviciului de tip formular de contact din Magazinul online pentru executarea contractului furnizat electronic. Temei juridic: necesar pentru executarea contractului de prestare a serviciului de tip formular de contact (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD);

e) utilizării serviciului de postare a opiniei în vederea executării contractului pentru serviciul furnizat electronic. Temeiul juridic - necesitatea executării contractului de furnizare a serviciului de publicare a unei opinii (art. 6 alin.1 lit. b din RGPD).

3. La înregistrarea unui cont în Magazinul Online, Clientul trebuie să furnizeze:

a) adresa de e-mail;

b) nume și prenume;

4. La înregistrarea unui cont în Magazinul online, Clientul își stabilește o parolă personală pentru a accesa contul său. Clientul poate schimba ulterior parola în conformitate cu regulile descrise la punctul §5.

5. La plasarea unei comenzi în Magazinul online, Clientul trebuie să furnizeze următoarele date:

a) adresa de e-mail;

b) adresa:

a. codul poștal și localitatea;

b. țară (stat);

c. strada și numărul casei/al locuinței;

c) numele și prenumele;

d) numărul de telefon.

6. Atunci când utilizează serviciul Newsletter, Clientul furnizează următoarele date:p>

a) adresa de e-mail.

7. Atunci când utilizează serviciul de tip formular de contact, Clientul furnizează următoarele date:

a) adresa e-mail;

b) nume și prenume;

c) numărul de telefon.

8. Atunci când utilizează serviciul de tip opinie pe tema produselor, Clientul furnizează următoarele date:

a) prenume și nume;

9. Atunci când se utilizează site-ul web al Magazinului, pot fi colectate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită computerului Clientului sau adresa IP externă a furnizorului de internet, numele de domeniu, tipul de browser, ora de acces, tipul sistemului de operare.

10. Datele de navigare pot fi, de asemenea, colectate de la Clienți, inclusiv informații despre linkurile și referințele pe care aceștia aleg să dea click sau alte acțiuni pe care le întreprind în Magazinul nostru online. Temeiul juridic - interesul legitim (art. 6 alin.1 lit.f din RGPD) pentru a facilita utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică și pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestor servicii.

11. În scopul determinării, investigației și executării revendicărilor pot fi prelucrate unele date personale furnizate de Client pentru a putea beneficia de funcționalitatea Magazinului online, precum: nume, prenume, date privind utilizarea serviciilor, în cazul în care revendicările rezultă din modul în care Clientul utilizează serviciile, alte date obligatorii pentru a dovedi existența revendicărilor, inclusiv amploarea prejudiciului suferit. Temeiul juridic - interesul justificat în mod legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) în cazul stabilirii, cercetării și urmăririi pretențiilor și apărării împotriva creanțelor în cadrul proceselor și în fața altor organe ale statului.

12. Furnizarea datelor cu caracter personal către Andzela Sp. z o.o. Sp. k. este voluntară, legată de contractele de vânzare încheiate sau de prestarea serviciilor prin intermediul Site-ului Magazinului, cu mențiunea, totuși, că nefurnizarea datelor specificate în formularele din procesul de înregistrare împiedică Înregistrarea și crearea unui Cont de Client, iar în cazul plasării unei comenzi fără Înregistrarea unui Cont de Client, aceasta va împiedica plasarea și realizarea comenzii Clientului.

§ 2 Cui îi sunt partajate sau încredințate datele și pentru cât timp sunt stocate?

1. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt partajate furnizorilor de servicii cu care Andzela Sp. z o.o. Sp. k. cooperează în operarea Magazinului Online. Furnizorii de servicii cărora le sunt transferate datele cu caracter personal în funcție de aranjamentele contractuale și de circumstanțe, fie sunt supuși instrucțiunilor Andzela Sp. z o.o. Sp. k. în ceea ce privește scopurile și metodele de prelucrare a acestor date (procesatori), fie stabilesc ei înșiși scopurile și metodele de prelucrare (administratori).

a) Procesatori. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. colaborează cu furnizori care prelucrează datele cu caracter personal numai la solicitarea Andzela Sp. z o.o. Sp. k.. Printre furnizori se numără furnizori care realizează servicii de hosting, servicii de contabilitate, furnizare de sisteme de marketing, sisteme de analiză a accesibilității Magazinului online, sisteme de analiză a eficienței campaniilor de marketing;

b) Administratori. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. colaborează cu furnizori care nu acționează doar în baza unor instrucțiuni, ci își stabilesc ei înșiși scopurile și modalitățile de utilizare a datelor cu caracter personal ale Clienților. Aceștia oferă servicii de plată electronică și servicii bancare.

.

2. Locație. Furnizorii de servicii au sediul în Polonia și în alte țări din Spațiul Economic European (SEE).

3. Datele personale ale clienților sunt stocate:

a) În cazul în care la baza prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul, atunci datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate de Andzela Sp. z o.o. Sp. k. atâta timp cât consimțământul nu este revocat, iar după revocarea consimțământului pentru o perioadă de timp corespunzătoare termenului de prescripție a pretențiilor pe care le poate suporta Andzela Sp. z o.o. Sp. k. și care pot fi inițiate împotriva lui. Cu excepția cazului în care o dispoziție specială prevede altfel, termenul de prescripție este de șase ani, iar pentru pretențiile de prestații periodice și cererile legate de desfășurarea activității comerciale - de trei ani.

b) În cazul în care la baza prelucrării datelor este executarea unui contract, atunci datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate de Andzela Sp. z o.o. Sp. k. atât timp cât este necesar pentru executarea contractului și, ulterior, pentru o perioadă corespunzătoare perioadei de prescripție a creanțelor. Cu excepția cazului în care o dispoziție specială prevede altfel, termenul de prescripție este de șase ani, iar pentru cererile de prestații periodice și cererile legate de conducerea unei afaceri - de trei ani.

4. Dacă efectuați o achiziție în Magazinul online, datele dvs. personale pot fi transferate, la alegerea clientului, către următoarele entități în scopul livrării bunurilor comandate:

a) firmei de curierat;

b) Poczta Polska S.A. cu sediul în Varșovia.

5. În cazul în care Clientul alege să plătească prin intermediul sistemului PayU, datele sale cu caracter personal sunt transferate, în măsura în care este necesar pentru ca plata să fie procesată, către PayU S.A. cu sediul în Poznań (60-166), la adresa ul. Grunwaldzka 182, înscrisă în registrul antreprenorilor din Tribunalul Districtual Poznań - Nowe Miasto și Wilda din Poznań, al 8-lea Departament Comercial al Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000274399.

6.Datele de navigare pot fi utilizate pentru a oferi un serviciu mai bun clienților, pentru a analiza datele statistice și pentru a adapta Magazinul online la preferințele clienților, precum și pentru a administra magazinul online.

7. În cazul în care Clientul se abonează la un buletin informativ (Newsletter), Andzela Sp. z o.o. Sp. k. va trimite mesaje electronice conținând informații comerciale despre promoțiile și produsele noi disponibile în Magazinul online la adresa sa de e-mail.

8. În cazul în care se face o solicitare în acest sens, Andzela Sp. z o.o. Sp. k. furnizează datele cu caracter personal autorităților abilitate ale statului, în special a unităților organizatorice ale parchetului, Poliției, Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Președintelui Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorului sau Președintelui Oficiului pentru Comunicații Electronice.

§ 3 Mecanism cookie, adresa IP

1. Magazinul online utilizează fișiere de mici dimensiuni, cunoscute sub numele de cookie-uri. Acestea sunt stocate de Andzela Sp. z o.o. Sp. k. pe dispozitivul final al persoanei care vizitează magazinul online, dacă browserul web permite acest lucru. Un fișier cookie conține, de obicei, numele domeniului din care provine, „momentul când expiră” și un număr ales aleatoriu individual care identifică fișierul. Informațiile colectate de cookie-urile de acest tip ajută la

adaptarea produselor oferite de Andzela Sp. z o.o. Sp. k. la preferințele individuale și la nevoile reale ale vizitatorilor magazinului online. De asemenea, acestea permit elaborarea statisticilor generale privind vizitele la produsele prezentate în Magazinul Online.

2 Andzela Sp. z o.o. Sp. k. utilizează trei tipuri de cookie-uri:

a) Cookie-uri de sesiune: atunci când se încheie sesiunea unui anumit browser sau când computerul este oprit, informațiile stocate sunt șterse din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite recuperarea datelor personale sau a informațiilor confidențiale de pe calculatoarele clienților.

b) Cookie-uri persistente: acestea sunt stocate în memoria echipamentului terminal al Clientului și rămân acolo până când sunt șterse sau expiră. Mecanismul cookie-urilor permanente nu permite recuperarea datelor personale sau a informațiilor confidențiale de pe computerul clienților.

c) Cookie-urile terților - (third-party cookies) - sunt informații care provin, de exemplu, de la serverele de publicitate, serverele companiilor și furnizorilor de servicii (de exemplu, motoare de căutare sau hărți plasate pe site-ul web) care colaborează cu proprietarul site-ului web respectiv. Acest tip de cookie face posibilă adaptarea publicității - care poate face ca utilizarea site-urilor web să fie gratuită - la preferințele și obiceiurile utilizatorilor.

Acestea permit, de asemenea, evaluarea eficienței activităților publicitare (de exemplu, prin numărarea persoanelor care au dat click pe o anumită reclamă și au navigat pe site-ul web al agentului de publicitate). Pe baza informațiilor obținute prin aceste module cookie, este posibilă crearea unor așa-numite profiluri generale ale utilizatorilor, datorită cărora aceștia vor vedea reclame adaptate la interesele lor potențiale. În cadrul activităților sale, Administratorul utilizează serviciile următoarelor părți terțe care utilizează module cookie (eng. third parties cookies):

- Criteo (Clientul poate afla mai multe informații despre cum să renunțe la publicitatea bazată pe interese, vizitând, de exemplu, http://www.networkadvertising.org/choices/ sau

- Google AdWords (https://policies.google.com/privacy sau https://policies.google.com/technologies/ads)

- Google Analytics (https://policies.google.com/privacy sau https://policies.google.com/technologies/ads)

- Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy)

- SalesManago (https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm)

Pentru mai multe informații cu privire la modulele cookie ale entităților menționate, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora.

3. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. utilizează cookie-uri în următoarele scopuri:

a) pentru autentificarea și asigurarea unei sesiuni în magazinul online Clientului, datorită căreia acesta să nu trebuiască să introducă din nou numele de utilizator și parola pe fiecare subpagină a magazinului online;

b) analiza și cercetarea, precum și auditarea audienței și, în special, pentru crearea de statistici anonime care ajută la înțelegerea modului în care Clienții utilizează site-ul web al Magazinului, astfel încât să se îmbunătățească structura și conținutul acestuia.

4 Andzela Sp. z o.o. Sp. k. utilizează cookie-uri externe pentru::

a) popularizarea magazinului online prin intermediul rețelei sociale facebook.com (administrator cookie extern: Facebook Inc, cu sediul în SUA, sau Facebook Ireland, cu sediul în Irlanda).

5. Mecanismul cookie este sigur pentru calculatoarele Clienților Magazinului Online. Mai ales că pe această cale, nu este posibil ca virușii sau alte programe software sau malware nedorite să pătrundă în calculatoarele clienților. Cu toate acestea, clienții au opțiunea de a limita sau de a dezactiva accesul cookie-urilor la calculatoarele lor. În cazul în care se utilizează această opțiune, utilizarea magazinului online va fi posibilă, cu excepția funcțiilor care, prin natura lor, necesită cookie-uri.

6. Iată cum puteți modifica setările browserelor web populare în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor:

a) browserul Internet Explorer;

b) browserul Microsoft EDGE;

c) browserul Mozilla Firefox;

d) browserul Chrome;

e) browserul Safari;

f) browserul Opera.

7. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. poate colecta adresele IP ale clienților. O adresă IP este un număr atribuit computerului unei persoane care vizitează magazinul online de către un furnizor de servicii de internet. Numărul IP permite accesul la internet. În cele mai multe cazuri, acesta este atribuit unui computer în mod dinamic, adică se schimbă de fiecare dată când computerul este conectat la internet și, din acest motiv, este în general tratat ca informație de identificare nepersonală. Adresa IP este folosită de Andzela Sp. z o.o. Sp. k. pentru a diagnostica problemele tehnice ale serverului, pentru a crea analize statistice (de exemplu, pentru a determina din ce regiuni înregistrăm cel mai mare număr de vizite), ca informație utilă pentru administrarea și îmbunătățirea Magazinului Online, precum și în scopuri de securitate și pentru posibila identificare a programelor automate nedorite, de navigare prin conținutul Magazinului Online, care încarcă serverul.

8. Magazinul online conține linkuri și trimiteri către alte site-uri web. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. nu este responsabilă pentru politicile de confidențialitate ale acestor site-uri web.


§ 4 Drepturile persoanelor la care se referă datele

1. dreptul de retragere a consimțământului - temei juridic: arti.7 alin. 3 din RGPD.

a) Clientul are dreptul de a retrage orice consimțământ dat către Andzela Sp. z o.o. Sp. k.

b) Retragerea consimțământului are efect imediat.

c) Retragerea consimțământului nu afectează procesarea efectuată de Andzela Sp. z o.o. Sp. k. în mod legal înainte de retragerea acestuia.

d) Retragerea consimțământului nu atrage după sine consecințe negative pentru Client, însă poate împiedica utilizarea ulterioară a serviciilor sau a funcționalităților pe care Andzela Sp. z o.o. Sp. k. le poate furniza în mod legal numai cu consimțământul Clientului.

2. Dreptul de a se opune prelucrării datelor - temei juridic: articolul 21 din RGPD.

a) Clientul are dreptul de a se opune în orice moment - din motive legate de situația sa particulară - prelucrării datelor sale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, atunci când Andzela Sp. z o.o. Sp. k. prelucrează datele sale pe baza unui interes justificat din punct de vedere legal, de exemplu, marketingul produselor și serviciilor Andzela Sp. z o.o. Sp. k., statisticilor privind utilizarea anumitor funcționalități ale magazinului online și facilitarea utilizării magazinului online, precum și sondajele referitoare la gradul de satisfacție.

b) Refuzul, sub forma unui e-mail, de a mai primi comunicate de marketing legate de produse sau servicii va însemna obiecția Clientului referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv la crearea de profiluri în aceste scopuri.

c) În cazul în care obiecția Clientului se dovedește a fi justificată și Andzela Sp. z o.o. Sp. k. nu va avea niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal față de care Clientul și-a manifestat obiecția vor fi șterse.

3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat") - temei juridic: articolul 17 din .

a) Clientul are dreptul de a solicita ștergerea tuturor sau a unor date cu caracter personal.

b) Clientul are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care:

a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care au fost prelucrate;

b. și-a retras consimțământul specific, în măsura în care datele cu caracter personal au fost prelucrate pe baza consimțământului său;

c. s-a opus utilizării datelor sale în scopuri de marketing;

d. datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal;

e. datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta obligația legală prevăzută de legislația Uniunii Europene sau de legislația statului membru la care Andzela Sp. z o.o. Sp. k. se supune;

f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.

c) În ciuda solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal, în legătură cu obiecția sau retragerea consimțământului, Andzela Sp. z o.o. Sp. k. poate păstra anumite date cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea pretențiilor, precum și pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrare în conformitate cu legea Uniunii Europene sau al legii statului membru la care Andzela Sp. z o.o. Sp. k. se supune. Acest lucru este valabil în special pentru datele cu caracter personal, cum ar fi: numele, prenumele, adresa de e-mail, date care sunt salvate în scopul gestionării reclamațiilor și pretențiilor legate de utilizarea serviciilor furnizate de Andzela Sp. z o.o. Sp. k., sau suplimentar adresa de domiciliu/adresa de corespondență, numărul comenzii, date care sunt salvate în scopul gestionării reclamațiilor și plângerilor legate de contractele de vânzare încheiate sau de furnizarea de servicii.

4. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor - temei legal: articolul 18 din RGPD.

a) Clientul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal. Depunerea unei cereri, până la examinarea acesteia, împiedică utilizarea anumitor funcționalități sau servicii, a căror utilizare va implica prelucrarea datelor care fac obiectul cererii. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. nu va trimite niciun mesaj, inclusiv de marketing.

b) Clientul are dreptul de a solicita restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

a. în cazul în care pune la îndoială corectitudinea datelor sale cu caracter personal, Andzela Sp. z o.o. Sp. k. restricționează utilizarea acestora pentru perioada necesară pentru verificarea corectitudinea datelor, dar nu mai mult de 7 zile;

b. în cazul în care prelucrarea este ilegală,

și, în loc de ștergerea datelor, Clientul solicită o restricție privind utilizarea acestora;

c. atunci când datele cu caracter personal au încetat să mai fie obligatorii în scopurile pentru care au fost colectate sau utilizate, dar sunt necesare pentru Client pentru a stabili, a afirma sau a apăra pretenții;

d. în cazul în care acesta s-a opus utilizării datelor sale, caz în care restricția va fi pentru perioada de timp necesară pentru a analiza dacă - din cauza situației particulare - protecția intereselor, drepturilor și libertăților Clientului prevalează asupra intereselor pe care le realizează Administratorul prin prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului.

5. Dreptul de acces la date - temei juridic: articolul 15 din RGPD.

(a) Clientul are dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului, dacă acesta prelucrează date cu caracter personal și, în caz afirmativ, Clientul are dreptul:

a. să aibă acces la datele sale personale

b. să obțină informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada preconizată de stocare a datelor Clientului sau criteriile de determinare a acestei perioade (în cazul în care nu este posibil să se determine perioada preconizată de prelucrare), drepturile Clientului în temeiul RGPD și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, sursa acestor date, procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și garanțiile aplicate în legătură cu transferul acestor date în afara Uniunii Europene;

c. să obțină o copie a datelor sale cu caracter personal.

6. dreptul de rectificare a datelor - temei juridic: articolul 16 din RGPD.

a) Clientul are dreptul de a solicita administratorului rectificarea imediată a datelor cu caracter personal care îl privesc și care sunt incorecte. Ținând cont de scopurile prelucrării, Clientul vizat are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, adresând cererea la adresa de e-mail din §6 Politica de confidențialitate.

7. dreptul de mutare a datelor - temei juridic: articolul 20 din RGPD.

a) Clientul are dreptul ca datele sale cu caracter personal pe care le-a furnizat Administratorului să fie trimise unui alt operator de date cu caracter personal la alegerea sa. Clientul are, de asemenea, dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie trimise de către Administrator direct către un astfel de administrator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. În acest caz, Administratorul va trimite datele cu caracter personal ale Clientului sub forma unui fișier în format csv, format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de o mașinărie și care permite ca datele primite să fie trimise unui alt operator de date cu caracter personal.

8. În cazul în care Clientul solicită un drept care decurge din drepturile de mai sus, Andzela Sp. z o.o. Sp. k. fie se conformează cererii, fie refuză să se conformeze imediat, dar nu mai târziu de

de o lună de la primirea lui. Cu toate acestea, în cazul în care - din cauza complexității cererii sau a numărului de solicitări - Andzela Sp. z o.o. Sp. k. nu poate îndeplini cererea în termen de o lună, o va îndeplini în termen de încă două luni, informând în prealabil Clientul - în termen de o lună de la primirea cererii - despre prelungirea preconizată a termenului și despre motivele care justifică această prelungire.

9 Clientul poate depune reclamații, întrebări și solicitări la Administrator cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și la exercitarea drepturilor sale.

10. Clientul are dreptul de a solicita Andzela Sp. z o.o. Sp. k. să furnizeze o copie a clauzelor contractuale standard, adresând o cerere de informații, așa cum este indicat în §6 Politica de confidențialitate.

11. Clientul are dreptul să depună o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu caracter personal, în ceea ce privește o încălcare a drepturilor sale privind protecția datelor sau a altor drepturi acordate în temeiul RGPD.


§ 5 Managementul securității - parola

1. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. pune la dispoziția Clienților o conexiune securizată și criptată atunci când trimite date cu caracter personal și în timpul conectării la Contul Client de pe Site. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. utilizează un certificat SSL emis de una dintre cele mai importante companii din lume în domeniul securității și criptării datelor transmise pe internet.

(2) În cazul în care un Client care are un cont în Magazinul online și-a pierdut parola, Magazinul online va permite generarea unei noi parole. Andzela Sp. z o.o. Sp. k. nu trimite un mesaj de reamintire a parolei. Parola este stocată într-o formă criptată, astfel încât să nu poată fi citită. Pentru a genera o nouă parolă, este necesar să furnizați o adresă de e-mail în formularul disponibil la link-ul "Nu îți amintești parola", disponibil în formularul de conectare la contul din Magazinul online. Clientul va primi un mesaj pe adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau salvată la ultima modificare a profilului contului, conținând o redirecționare către un formular pus la dispoziție pe site-ul web al Magazinului, unde Clientul va avea posibilitatea de a seta o nouă parolă.

3 Andzela Sp. z o.o. Sp. k. nu trimite niciodată niciun fel corespondență, inclusiv corespondență electronică, prin care solicită datele de conectare și, în special, parola pentru a accesa contul Clientului.

§ 6 Modificări ale Politicii de confidențialitatei

1 Politica de confidențialitate poate suferi modificări, despre care Andzela Sp. z o.o. Sp. k. va informa Clienții cu 7 zile în avans.

2. Vă rugăm să adresați orice întrebare referitoare la Politica de confidențialitate pe adresa::info@andzela.ro, contact către Inspectorul de Protecție a Datelor: info@andzela.ro